Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tworzenie nowych specjalności na Politechnice Wrocławskiej – zapraszamy do współpracy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla III Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiła nabór w ramach konkursu o roboczej nazwie Nowe Programy Kształcenia, które mają być odpowiedzią na potrzeby szeroko pojętego otoczenia społeczno – gospodarczego w zakresie kształcenia na I i II stopniu studiów oraz dostosowywania planów i programów studiów.

Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej, jako jednostka planuje aplikować w ramach ww. konkursu. Przedmiotem przygotowywanego przez PWr projektu będzie otwarcie dwóch wyodrębnionych specjalności dualnych: na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Pierwszą z nich będziemy dedykować branży lotniczej, natomiast druga będzie przygotowywać studentów do podjęcia pracy w branży automotive, produkcji maszyn i urządzeń oraz AGD. Studia dualne mają swoją wieloletnią tradycję poza granicami Polski np. jest to forma zdobywania wiedzy praktycznej, która zdominowała szkolnictwo zawodowe w Niemczech. Polegają na tym, że od 3 semestru studiów w każdym tygodniu przez cały tok studiów student przynajmniej jeden dzień spędza w firmie. Wraz z kolejnymi latami nauki czas ten będzie wydłużany, tj. 2 dni pobytu w firmie

Wydział Mechaniczny również w tym zakresie ma już pewne doświadczenia, w ramach pilotażowych studiów dualnych dla firmy Sitech sp.z.o.o. Z powodzeniem kształcimy łącząc akademicką wiedzę z praktyczną nauką zawodu, w miejscu gdzie zlokalizowana jest firma. Konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, obejmuje swym zakresem również możliwości analizy i ewentualnej aktualizacji lub zmiany samych planów i programów studiów, a także przewiduje udział przedstawicieli przemysłu bezpośrednio w samym kształceniu, jako współtworzących i współprowadzących wykłady i projekty.

Jednakże, aby aktualizacja planów i programów studiów odbywała się faktycznie zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia społeczno – gospodarczego, oprócz danych wynikających z licznych opracowań naukowych, potrzebujemy przede wszystkim praktycznych informacji zwrotnych od głównych beneficjentów otwieranych specjalności – a więc przedsiębiorców.

W związku z powyższym jeżeli Państwa przedsiębiorstwo jest zainteresowane współpracą w zakresie tworzenia nowych specjalności na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, zachęcamy do kontaktu z placówką.

kontakt:

Natalia Banach
Zespół Współpracy Międzynarodowej, Współpracy z Gospodarką, Promocji i Marketingu
Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska
ul. Łukasiewicza 5
50-371 Wrocław
tel. + 48 71 320 47 65
fax.+ 48 71 320 42 02

kom. + 48 607 079 874
e-mail:

www: Wydział Mechaniczny PWr

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1