Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 05.04.2018 r. (Podstrefa Nowa Ruda)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081 z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 05.04.2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 05.04.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 2,1108 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, gminie m. Nowa Ruda, miejscowości Nowa Ruda – Słupiec, obręb 0008, 8-Słupiec, AM-4, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Nowa Ruda, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu nr 2/17 o pow. 1,7542 ha (Bp) oraz nr 2/19 o pow. 0,3566 ha (Bp), dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr SW2K/00016597/2 (Nieruchomość), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
JINXUS sp. z o. o. z/s we Wrocławiu
(adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław)

W dniu 11.04.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1643/VIII/18 wyraziła zgodę na wybór spółki JINXUS sp. z o. o. jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Nowa Ruda.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1