Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 10.05.2018 r. (Podstrefa Oława)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 10 maja 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 10 maja 2018 r., mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie nieruchomość gruntową (niezabudowaną) o powierzchni 6,4276 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie oławskim, gminie Oława, miejscowości Godzikowice, obręb nr 021504_2.0007 Godzikowice, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Oława, będącą własnością Gminy Oława, składającą się z działki gruntu nr 472/53 (grunty orne RIVb, RV), dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1O/00040901/2 („Nieruchomość”). Nieruchomość powstała z podziału działki nr 472/44 zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Oława o zatwierdzeniu podziału nieruchomości z dnia 12 grudnia 2017 r. Podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
GUOTAI-HUARONG (POLAND) sp. z o. o. z/s we Wrocławiu.

Podpisanie protokołu ustaleń z przetargu i rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 10 maja 2018 r. Przetarg wygrała GUOTAI-HUARONG (POLAND) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s we Wrocławiu jako nabywca przedmiotowej Nieruchomości.

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1