Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 07.06.2018 (Podstrefa Bolesławiec)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 07.06.2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 07.06.2018 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 1,9583 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie Miejskiej Bolesławiec, miejscowości Bolesławiec, obrębie nr 0004 Bolesławiec-4, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Bolesławiec, będącej własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającej się z działek gruntu:
– nr 67/42 o powierzchni 0,6407 ha (grunty orne RIVa – 0,0921 ha, RV – 0,5486 ha),
– nr 67/43 o powierzchni 0,6412 ha (grunty orne RIVa – 0,6412 ha),
– nr 67/44 o powierzchni 0,6764 ha (grunty orne RIIIb – 0,1294 ha, RIVa – 0,5470 ha),
dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1B/00041703/7, zwaną „ Nieruchomością”, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Favorite Gifts Print Europe sp. z o. o.
ul. Strefowa 6,
59-700 Bolesławiec

W dniu 13.06.2018 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1679/VIII/18 wyraziła zgodę na wybór spółki Favorite Gifts Print Europe sp. z o. o. jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” w Podstrefie Bolesławiec.

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1