Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 1.08.2019 r. (Podstrefa Września)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 1 sierpnia 2019 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną 0,8001 ha, składającą się z działki gruntu nr 15/5 (grunty orne RIVa – 0,2324 ha, RIVb – 0,3642 ha, RV – 0,2035 ha), położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, Gminie Września, obręb ewidencyjny 303005_5.0302, Białężyce, arkusz mapy 2, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044188/5, zwaną dalej „Nieruchomością”.

 

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

 

Beatę Krysińską
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

BIT Beata Krysińska,
ul. Miodowa 15B, Przyborki, 62-300 Września

 

W dniu 9 sierpnia 2019 r.  Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą 1865/IX/19  z dnia 9 sierpnia 2019 r. wyraziła zgodę na wybór Beaty Krysińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą BIT Beata Krysińska z/s WE Wrześni jako nabywcy przedmiotowej Nieruchomości.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1