Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg – Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, dwustopniowym na wyłonienie wykonawcy dla zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działkach gruntu 4/6, 4/14, 4/15, 4/13, 6/1, 3 (obręb Chocicza Mała, Gmina Września) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, objętych granicami „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy WSAG.

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chocicza Mała wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działkach gruntu nr 4/6, 4/14, 4/15, 4/13, 6/1, 3 (obręb Chocicza Mała, Gmina Września) w systemie „zaprojektuj i wybuduj” objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy WSAG, informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

MUSING BUD sp. z o.o., sp. j.

 1. Sanatoryjna 5, 70-775 Szczecin

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty droga
 3. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych prac
 4. Załącznik nr 3 – Doświadczenie kierownika budowy i projektanta
 5. Załącznik nr 4 – Wykaz kadry technicznej
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta o braku udziału w post. sądowych i egzekucyjnych
 7. Załącznik nr 6 – Informacja o pracach powierzonych do wykonania podwykonawcom
 8. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna RODO
 9. Załącznik nr 8 – Projekt Umowy
 10. Załącznik nr 9.1 – Projekt koncepcyjny
 11. Załącznik nr 9.2 – PK 1 – plan
 12. Załącznik nr 9.3 – Profil
 13. Załącznik nr 9.4 – Przekroje normalne
 14. Załącznik nr 9.5 – Przepust
 15. Załącznik nr 9.6 – Przedmiar

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 19.07.2021 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej: „Oferta na przetarg dotyczący budowy drogi w Chociczy Małej. NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 19.07.2021 r. DO GODZINY 11:30.”

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Alicja Maciejowska

Departament Inwestycji

E-mail: a.maciejowska@invest-park.com.pl

Tel. kom.: 605 909 194

Tel.: +48 74 664 91 51

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1