Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU PISEMNEGO – WYKONANIE PROJEKTU HALI PRODUKYJNO-MAGAZYNOWEJ W WAŁBRZYCHU

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pisemnego, nieograniczonego, dwustopniowego na: „Wykonanie projektu hali produkcyjno-magazynowej wraz z częściami biurowo-socjalnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. nr. 93/28”. WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Przedsiębiorstwo
Konsultingowo-Inżynieryjne
PREDOM Sp. z o.o.
Wybrzeże j. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

Szczegółowe informacje:
Ferdynand Ardelli
Departament Inwestycji
e-mail: f.ardelli@invest-park.com.pl

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy na: „Wykonanie projektu hali produkcyjno-magazynowej wraz z częściami biurowo-socjalnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy
ul. Villardczyków dz. nr. 93/28”.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 11.12.2018 r. do godz.10.30 (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).
Sposób składania ofert opisany jest w SIWP.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.
  2. Program Funkcjonalno-Użytkowy.
  3. Umowa (nieaktualna)
  4. Formularze – wersja edytowalna
  5. Dokumentacja

 

 

W związku z pytaniami, zadanymi przez Wykonawców w dniu 06.12.2018 r., Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru Umowy, opublikowanej w dniu 20.11.2018 r. w następującym zakresie:

• W §11 ust. 1 poprzez wskazanie okresu obowiązywania gwarancji,
• Poprzez dodanie § 12 dotyczącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
• W § 14 (według nowej numeracji §15) poprzez usunięcie ust. 3.

Wobec powyższego, Zamawiający publikuję wzór Umowy po zmianach.

 

Więcej informacji:

Departament Inwestycji
tel.: 74 664 91 51
e-mail: di@invest-park.com.pl

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1