Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu łącznego z dnia 21.09.2015 r. (Podstrefa Bolesławiec)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. Nr 254, poz. 2550, z późn. zm.), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 23 listopada 2015 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 23 listopada 2015 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość gruntową (niezabudowaną) o łącznej powierzchni 25,4520 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie m. Bolesławiec, miejscowości Bolesławiec, Obręb 0004 Bolesławiec-4, AM 07, będącą własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec, składającą się z działek gruntu:

– nr 541/8 o powierzchni 24,8158 ha, tj. ŁIV – 0,6254 ha, RIVa – 20,4812 ha, RIVb – 3,6216 ha,    W – 0,0876 ha,

– nr 541/10 o powierzchni 0,0510 ha, tj. RIVa – 0,0338 ha, RIVb – 0,0172 ha,

– nr 541/12 o powierzchni 0,5852 ha, tj. RIVa – 0,4706 ha, RIVb – 0,1146 ha,

dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
nr JG1B/00014912/7, przy czym działka nr 541/8 znajduje się w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”, natomiast działki nr 541/10
i nr 541/12 znajdują się na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec, poza obszarem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” („Nieruchomość”)

Na przetarg została złożona jedna oferta przez firmę Rhenus Logistics Bolesławiec sp. z o.o.
adres: ul. ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa.

Uchwałą Nr 1340/VII/15 z dnia 24.11.2015 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK”
sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, wyraziła zgodę na wybór firmy Rhenus Logistics Bolesławiec sp. z o.o.
adres: ul. ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, jako nabywcy przedmiotowej nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1