Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przykłady obliczania pomocy publicznej

Na wysokość pomocy publicznej ma wpływ lokalizacja inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa.

wielkość przedsiębiorstwa województwo lubuskie i opolskie województwo dolnośląskie i wielkopolskie
duże do 35 proc. do 25 proc.
średnie do 45 proc. do 35 proc.
małe i mikro do 55 proc. do 45 proc.

 

Przykład nr 1

Wielkość przedsiębiorstwa: małe

Lokalizacja: województwo opolskie

Wydatki inwestycyjne:

Grunt 200.000 PLN
Maszyny, urządzenia: 300.000 PLN
Budynki, budowle 300.000 PLN

 

Całkowity koszt nowej inwestycji:             800.000 PLN

Intensywność pomocy publicznej:            55%

Wysokość pomocy publicznej:

Całkowity koszt nowej inwestycji x intensywność pomocy =
800.000 PLN x 55% = 440.000 PLN

440.000 PLN to wartość pomocy publicznej, czyli wartość niezapłaconego podatku dochodowego

Stawka podatku dochodowego = 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 440.000 PLN  / 19% =  2 315 789,47 zł

 

Przykład nr 2

Wielkość przedsiębiorstwa: średnie

Lokalizacja: województwo wielkopolskie

 Wydatki inwestycyjne:

Grunt: 500.000 PLN
Maszyny, urządzenia: 700.000 PLN
Budynki, budowle 4.000.000 PLN

Całkowity koszt nowej inwestycji:            5.200.000 PLN

Intensywność pomocy publicznej:                      35%

Wysokość pomocy publicznej:

Całkowity koszt nowej inwestycji x intensywność pomocy = 5.200.000 PLN x 35% = 1 820 000 PLN

1 820 000 PLN to wartość pomocy publicznej, czyli wartość niezapłaconego podatku dochodowego.

Stawka podatku dochodowego = 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 1 820 000 PLN  / 19% =9 578 947,37 zł

 

Przykład nr 3

Wielkość przedsiębiorstwa:  duże

Lokalizacja: województwo dolnośląskie

Wydatki inwestycyjne:

Grunt: 2 000 000 PLN
Maszyny, urządzenia: 45 000 000 PLN
Budynki, budowle 5 500 000 PLN

Całkowity koszt nowej inwestycji:                           52 500 000 PLN

Intensywność pomocy publicznej:                                                25%

Wysokość pomocy publicznej:

Całkowity koszt nowej inwestycji x intensywność pomocy =
52 500 000 PLN x 25% = 13 125 000 PLN

13 125 000 PLN to wartość pomocy publicznej, czyli wartość niezapłaconego podatku dochodowego

Stawka podatku dochodowego = 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 13 125 000 PLN  / 19% = 69 078 947,40 zł

 

Przykład nr 4

Wielkość przedsiębiorstwa: małe

Lokalizacja: województwo opolskie

 

Liczba nowo zatrudnionych pracowników: 8

Średnie wynagrodzenie brutto: 3000 zł

Obowiązkowe ubezpieczenia:

Składka emerytalna (9,76%): 292,8 zł

Składka wypadkowa (1,93%): 57,9 zł

Składka rentowa (6,5%): 195 zł

Fundusz Pracy (2,45%): 73,5 zł

FGŚP (0,10%): 3 zł

Suma: 622,2 zł

Średni miesięczny koszt zatrudnienia 1 os.: 3 622,2 zł

Całkowity koszt zatrudnienia w okresie dwóch lat: 695 462,4 zł

Intensywność pomocy publicznej:                         55%

Wielkość pomocy publicznej:

Dwuletnie koszty pracy x intensywność pomocy = 695 462,4 zł x 55% = 382 504,32 zł

382 504,32 zł to wartość pomocy publicznej, czyli wartość niezapłaconego podatku dochodowego

Stawka podatku dochodowego = 19%

Wielkość dochodu zwolnionego z podatku: 382 504,32 zł  / 19% =  2 013 180,63 zł

 

Duży projekt inwestycyjny

Duży projekt inwestycyjny to nowa inwestycja, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia udzielenia zezwolenia.

 

W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wielkość pomocy ustala się według wzoru:

 

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0 x C)

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R – intensywność pomocy dla obszaru lokalizacji inwestycji,

B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą powyżej równowartości 50 mln euro nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

 

Przykład

Wielkość przedsiębiorstwa:  duże

Lokalizacja: województwo dolnośląskie

 Wydatki inwestycyjne:

Grunt: 5 000 000 EUR
Maszyny, urządzenia: 90 000 000 EUR
Budynki, budowle 10 000 000 EUR

Całkowity koszt nowej inwestycji:                       105 000 000 EUR

Intensywność pomocy publicznej:                                                25%

Wysokość pomocy publicznej:

Zgodnie ze wzorem dla dużych projektów inwestycyjnych:

25% (50 000 000 EUR + 0,5 x 50 000 000 EUR + 0 x 5 000 000 EUR) = 75 000 000 EUR x 25% = 18 750 000 EUR

18 750 000 EUR to wartość pomocy publicznej, czyli wartość niezapłaconego podatku dochodowego

Stawka podatku dochodowego = 19%

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku: 18 750 000 EUR / 19% = 98 684 210,53 EUR

Jeśli przedsiębiorca na projekt inwestycyjny o kosztach przekraczających 100 mln euro  chciałby uzyskać pomoc wyższą, niż wynikająca z powyższego wzoru, musi uzyskać zgodę Komisji Europejskiej.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1