Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

INVEST in EDU


Brak opisu obrazka

 

W 2015 roku wałbrzyska strefa powołała Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”, którego głównym celem jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego, dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki oraz lokalnego rynku pracy. Klaster kładzie również nacisk na podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez nawiązanie współpracy z nauką i biznesem, a także poprzez transfer wiedzy i kapitału ludzkiego pomiędzy tymi obszarami. Ważnym aspektem działalności klastra jest podnoszenie wiedzy i kompetencji przyszłych pracowników oraz promocja szkolnictwa zawodowego wśród uczniów gimnazjalnych, a także ich rodziców i opiekunów. Realizowany projekt objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Obecnie w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU” jest zrzeszonych ponad 120 podmiotów, w tym  przedsiębiorcy, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, branżowe i techniczne, a także uczelnie wyższe, instytucje wspierające i okołobiznesowe.

Osoba koordynująca działalność klastra:

Anna Kaczmarczyk

Ewa Kochanowicz-Kobylańska

Jacek Serdeczny

Benedykt Chlastawa

 


Dokumenty do pobrania:

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1