Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

W stronę kształcenia dualnego – debata w Wałbrzychu z udziałem przedstawiciela MEN

Wprowadzenie dwustopniowej szkoły branżowej, włączenie pracodawców w tworzenie nowych zawodów i podstaw programowych oraz zwiększenie roli doradców zawodowych – to główne tematy czwartkowego spotkania klastra edukacyjnego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Edukacyjnej.

W pierwszym dniu rozmów dotyczących zmian w systemie kształcenia zawodowego wzięła udział Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN. W piątek, 20 stycznia br. udział w wydarzeniu weźmie Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, która uczestniczyć będzie w uroczystości podpisania deklaracji popierającej kierunek zmian w systemie szkolnictwa zawodowego.

Dziś, podczas swojego wystąpienia, dyrektor Jadwiga Parada omówiła główne kierunki zmian w edukacji zawodowej, której celem jest stopniowe wprowadzenie dualnego systemu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki.

– Gwarancją podniesienia jakości kształcenia jest ścisła współpraca z pracodawcami. To oni najlepiej wiedzą jakich specjalistów potrzebują i będą potrzebować w perspektywie najbliższych lat – podkreślała Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Wspomniane zmiany w systemie edukacji zakładają utworzenie w miejsce dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej – 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Nauka w niej zostanie ograniczona do jednej kwalifikacji, a ponad 50% zajęć będzie przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Jej ukończenie umożliwi kształcenie w branżowej szkole II stopnia, której absolwenci uzyskają wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika potwierdzony egzaminem z drugiej kwalifikacji.

Kolejnym elementem zmian jest aktywne włączenie przedsiębiorców w tworzenie nowych zawodów oraz podstaw programowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło tzw. branżową linię, która wzmacnia współpracę resortu z ministrami właściwymi dla danego zawodu. Dokonano również przeglądu 54 zawodów, utworzono nowe oraz wprowadzono zmiany w ich nazewnictwie. Aby zwiększyć świadomość młodzieży w planowaniu kariery, wpisano także doradztwo zawodowe w ramowe plany nauczania.

– Chcemy, aby osobne zajęcia z doradztwa odbywały się od siódmej klasy szkoły podstawowej i polegały na powiązaniu ucznia z rynkiem pracy. Mają się opierać na wycieczkach po zakładach pracy i spotkaniach z przedsiębiorcami, czyli praktykami. Dotychczas polegały głównie na poznaniu predyspozycji zawodowych młodzieży – tłumaczyła zgromadzonym dyrektor Jadwiga Parada.

Na spotkanie zostali zaproszeni członkowie Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”, który liczy obecnie blisko 80 podmiotów. Wciąż napływają do wałbrzyskiej strefy kolejne deklaracje członkowskie.

– Niedługo w nasze działania będzie zaangażowanych ponad 100 placówek i przedsiębiorstw. Aby zwiększyć efektywność działań, chcemy powołać Radę Klastra, która będzie zarówno ciałem doradczym, jak i operacyjnym – mówił podczas spotkania Krzysztof Drynda, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Edukacyjnej. – Funkcjonowanie klastra chcemy oprzeć na trzech głównych filarach, czyli promocji kształcenia zawodowego wśród młodzieży, współpracy pracodawców i szkół średnich oraz projektach z uczelniami wyższymi – opowiadał.

Wśród najbliższych działań klastra edukacyjnego wałbrzyskiej strefy zaplanowano m.in. opracowanie informatora dla młodzieży, promocję klas patronackich oraz organizację wycieczek zawodoznawczych.

VII Spotkanie klastra 1

 

VII Spotkanie klastra 2

– Gwarancją podniesienia jakości kształcenia jest ścisła współpraca z pracodawcami. To oni najlepiej wiedzą jakich specjalistów potrzebują i będą potrzebować w perspektywie najbliższych lat – podkreślała Jadwiga Parada, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

 

VII Spotkanie klastra 3

Funkcjonowanie klastra chcemy oprzeć na trzech głównych filarach, czyli promocji kształcenia zawodowego wśród młodzieży, współpracy pracodawców i szkół średnich oraz projektach z uczelniami wyższymi – mówił Krzysztof Drynda, wiceprezes WSSE

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1