Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu łącznego wyznaczonego na dzień 13.11.2017 r. (Podstrefa Oława)

Zgodnie z wymaganiami § 8 punkt 1) Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” (Dz. U. z 2015 r., poz. 2081), Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 13.11.2017 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu łącznego, wyznaczonego na dzień 13.11.2017 r. mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz nabędzie nieruchomość (niezabudowaną) o powierzchni 0,9812 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie oławskim, gminie Oława, miejsc. Godzikowice, obręb nr 021504_2.0007 Godzikowice, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Oława, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działki gruntu nr 472/48 (grunty orne RIVb, RV), dla której Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1O/00052833/1, zwaną dalej „Nieruchomością”, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
2P Poland Sp. z o.o.
Godzikowice 50N
55-200 Godzikowice

W dniu 21.11.2017 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST – PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu łącznego, Uchwałą nr 1576/VIII/17 wyraziła zgodę na wybór spółki 2P Poland sp. z o.o. nabywcy przedmiotowej Nieruchomości oraz jako podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”
w Podstrefie Oława.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1