Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

I DOLNOŚLĄSKI KLASTER MOTORYZACYJNY

Automatyzacja procesów produkcyjnych – przyszłość przemysłu – to temat przewodni konferencji organizowanej w ramach Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego (DKM), która odbyła się w siedzibie WSSE „INVEST-PARK”. Organizatorami spotkania była Wałbrzyska oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Jednym z kluczowych wyznaczników innowacyjności procesu produkcyjnego jest stopień jego automatyzacji i robotyzacji. Liczne zalety nowoczesnych technologii w znaczący sposób oddziałują na wzrost zainteresowania systemami automatyki wśród coraz szerszego kręgu odbiorców. Dodatkowo sytuacja na rynku pracy powoduje, że nie jest to kwestia wyboru, lecz konieczność. Robotyzacja oraz automatyzacja procesów są kluczowe w procesie przygotowania przedsiębiorstwa do Przemysłu 4.0. Dzięki wsparciu uczelni wyższych, inżynierów, jak również funkcjonującym już dobrym praktykom, przedsiębiorcy mogą w łatwiejszy i szybszy sposób wdrażać te systemy.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwiają zastępowanie ludzkiej pracy przez maszyny, bez ponoszenie dużych nakładów finansowych. Liczne przykłady takich rozwiązań zaprezentowali naukowcy Politechniki Wrocławskiej, którzy są ekspertami w powyższych zagadnieniach.

Spotkanie otworzył Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Michał Szukała. Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus skupił się podczas prezentacji na optymalizacji procesów produkcyjnych, pokazując liczne przykłady, które już funkcjonują m.in. w firmach działających na terenie stref ekonomicznych. Dr inż. Kamila Krot wprowadził uczestników do tematyki robotyzacji i automatyzacji. Natomiast o tym, jak się przygotować do robotyzacji procesów mówił dr inż. Krzysztof Chrapek, zaznaczając stopień skomplikowania tego procesu. Kontynuacją była kolejna prezentacja dot. metody symulacyjnej w instalacjach przemysłowych, która została omówiona przez dr inż. Piotra Górskiego.

Cobot to robot przeznaczony do fizycznej interakcji z człowiekiem we wspólnym obszarze roboczym, nazywane również robotami współpracującymi. O ich przykładach, jak również różnicach między robotami przemysłowymi a robotami współpracującymi mówił mgr inż. Vitalii Kutia. Podczas ostatniego wykładu eksperckiego Politechniki Wrocławskiej dr inż. Paweł Krowicki mówił o przetwarzaniu danych w chmurze na przykładzie kserokopiarki 3D.

Na końcu Adam Zysk przedstawił zalety funkcjonowania w Dolnośląskim Klastrze Motoryzacyjnym, którego celem jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej prowadzących działalność na terenie Polski Południowo – Zachodniej poprzez zapewnienie im wspólnego dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy, doświadczenia i technologii.

Klaster zrzesza obecnie blisko 40 podmiotów, wśród nich funkcjonują: przedsiębiorcy (m.in. Volkswagen, Faurecia, BASF, Sitech, GKN Driveline), instytucje naukowe (Politechnika Wrocławska) oraz instytucje okołobiznesowe (Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.). Liderami Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o.

 

WSSE_DKM_AutomatyzacjaProdukcji (4) WSSE_DKM_AutomatyzacjaProdukcji (3) WSSE_DKM_AutomatyzacjaProdukcji (2) WSSE_DKM_AutomatyzacjaProdukcji (1)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1