Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Największa na świecie strefa wolnego handlu

Porozumienie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią zostało podpisane 17 lipca w Tokio. Daje ono początek największej strefie wolnego handlu na świecie, obejmującej ponad 600 mln osób i około 30% globalnego PKB.

EUJapanNaStrone

17 lipca podczas szczytu UE-Japonia podpisana została umowa o partnerstwie gospodarczym i strategicznym (Economic Partnership Agreement) między UE a trzecią gospodarką świata.

Umowa o partnerstwie gospodarczym jest największym i najbardziej kompleksowym porozumieniem gospodarczym zawartym dotychczas zarówno przez UE jak i Japonię. Zapewnia ona podmiotom gospodarczym nowe możliwości w dziedzinie handlu i inwestycji, przede wszystkim poprzez lepszy dostęp towarów i usług do rynków oraz udoskonalone zasady handlu, które odpowiadają na aktualne wyzwania ekonomiczne.

“Porozumienie przynosi znaczącą poprawę szans zaistnienia na hermetycznym dotąd rynku japońskim przez europejskich, w tym polskich przedsiębiorców. Zyskują one stabilne ramy fomalno-prawne dla współpracy handlowej. Spodziewamy się, że za sprawą porozumienia, bilans handlowy i inwestycyjny pomiędzy Polską a Japonią poprawi się” – powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.

Dzięki porozumieniu zostaną weliminowane cła oraz inne przepisy ograniczające handel w zasadniczo do całej wymiany handlowej towarami przemysłowymi i dużej części wymiany handlowej towarami rolnymi między stronami. Co więcej, porozumienie istotnie wykracza poza istniejące standardy wyznaczone przez Światową Organizacją Handlu (WTO) dając europejskim przedsiębiorstwom dostęp do składania ofert w japońskich przetragach na zamówienia publiczne, zniesząc bariery pozataryfowe i zapewniając ochronę praw własności intelektualnej.

Z utworzeniem strefy wolnego handlu międzu UE a Japonią wiążą się także pośrednie korzyści dla polskiej gospodarki w postaci wzrostu wewnątrzunijnego transferu towarów z Polski do innych państw członkowskich UE. Oznacza to, że polskie gospodarka, bardzo mocno powiązana z gospodarkami państw członkowskich UE będzie korzystać na wzroście eksportu towarów z innych państw UE do Japonii.

“Warto traktować umowę o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią jako instrument mogący pomóc w większej obecności polskich firm na rynkach pozaunijnych. Tym samym umowa wspiera realizację polityki zwiększania wartości polskiego eksportu, która stanowi jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – zauważył wiceszef MPiT.

Co szczególnie istotne z perspektywy polskiej gospodarki charakteryzującej się dominującym udziałem małym i średnich przedsiębiorstw, w umowie poświęcono osobny rozdział firmom z sektora MŚP.

Przewiduje się, że Umowa o partnerstwie gospodarczym między EU a Japonią wejdzie w życie w połowie 2019 r. Data zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady UE.

Więcej informacji o umowie EPA UE-Japonia

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1