Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt rozporządzenia zmieniającego granice WSSE

Plan rozwoju strefy wałbrzyskiej przewiduje zwiększenie jej terenu w celu tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju nowych inwestycji m.in. na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Objęcie nowych terenów instrumentem sse zwiększa szanse realizacji nowych inwestycji, a tym samym rozwoju eksportu i innowacyjnych dziedzin gospodarki oraz redukcji poziomu bezrobocia, a w konsekwencji sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu właściwego dla niniejszej zmiany granic.

Potrzebę włączenia do strefy terenów w mieście Nowa Ruda oraz w gminach Kobierzyce, Kościan, Syców i Jaworzyna Śląska zgłosił zarządzający wałbrzyską sse, do którego wnioski złożyły władze tych gmin. Propozycja zmiany granic strefy została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Właściwe rady miast i gmin w stosownych uchwałach wyraziły zgodę na włączenie terenów do strefy. Projekt zakłada również wyłączenie ze strefy terenów w miastach: Wałbrzych, Opole i Prudnik. W projekcie uwzględniono też fakt przyłączenia z dniem 1 stycznia 2017 r. terenów w Karczowie do miasta Opole poprzez likwidację Podstrefy Dąbrowa i przypisanie tych terenów do Podstrefy Opole.

Poniżej załączamy projekt rozporządzenia zmieniającego granice WSSE wraz z uzasadnieniem do rozporządzenia.

 

Link: Biuletyn Informacji Publicznej Rady Ministrów

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1