Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualne nabory wniosków (RPO WD, PARP, NCBR)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne szkolenie „Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020”. Szkolenie odbędzie się 17 października 2019 roku, od 9.00 do 15.00, w budynku Urzędu Miasta w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, sala 26.

Szczegóły: link

—————————————–

Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW ogłasza konkurs w ramach działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP. Konkurs skierowany jest dla Mikroprzedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.

Wnioski można składać od 5 listopada 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. Zgłoszenie do projektu odbywa się za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR.
Szczegóły: link

—————————————–

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie do 31 października 2019 r.

Szczegóły:

 

—————————————–

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Konkurs 5/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – Technologie kosmiczne. Wnioski można składać do 15 listopada 2019 r.

Szczegóły: link

—————————————–

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Konkurs 4/1.1.1/2019 Szybka ścieżka – Tworzywa sztuczne. Wnioski można składać do 15 listopada 2019 r.

Szczegóły: link

 

 

 

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1