Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg – Ogłoszenie nr II – Opracowanie dokumentacji projektowej sieci elektroenergetycznej – Skarbimierz Osiedle

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nr II na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, w tym złącza kablowego 15 kV oraz linii kablowej 15 kV o łącznej długości ok. 1,7 km, wyprowadzonej z rozdzielni 15 kV w GPZ Skarbimierz, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych Prawem Budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 30.04.2021 r. (do godz. 12:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej:

„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 30.04.2021 r. DO GODZINY 13:00. Oferta na przetarg dotyczący opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci elektroenergetycznej w Skarbimierzu, obręb Skarbimierz-Osiedle”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Pytania i Odpowiedzi

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego ogłoszenia nr II dla przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, w tym złącza kablowego 15 kV oraz linii kablowej 15 kV o łącznej długości ok. 1,7 km, wyprowadzonej z rozdzielni 15 kV w GPZ Skarbimierz, wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych Prawem Budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  „INVEST-PARK” sp. z o.o.  informuje, iż została wybrana oferta złożona przez:

AKL ELEKTRO sp. z o.o.
ul. Kępska 2
45-129 Opole
NIP: 7543060671
REGON: 161440926

Na tym postępowanie zakończono.

Poniżej dodatkowo znajduje się zestawienie ofert wraz z oceną punktową :

1. Załącznik Nr 1 Zestawienie Ofert

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji
E-mail:
Tel.: +48 74 664 91 66

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1