Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 26.05.2021 r./An invitation to an auction, scheduled on  26.05.2021.

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji, wyznaczonej na dzień 26.05.2021 r.,  mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,0214 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie M.Bolesławiec, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. , opisaną w załączonym ogłoszeniu.

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 26 maja 2021 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość nieruchomość niezabudowaną
o łącznej powierzchni  2,0214 ha, składającą się z działek gruntu nr 67/63 (grunty orne RIIIb, RIVa, RV)
o powierzchni 1,1862 ha oraz nr 67/64 (grunty orne RIIIb, RIVa, RV) o powierzchni 0,8352 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041703/7, zwaną  dalej „Nieruchomością”.

 

Na aukcję zostały złożone 2 zgłoszenia. Do licytacji zakwalifikowano 2 oferentów.

 

Licytację wygrał oferent, spółka LOGISTICS PARK BOLESŁAWIEC sp. z o.o.,  ul. Zgorzelecka 46, 59-700 Bolesławiec.

 

W dniu 1 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku aukcji, Uchwałą 2081/IX/21 z dnia 1 lipca 2021 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej Nieruchomości na rzecz LOGISTICS PARK BOLESŁAWIEC sp. z o.o.,  ul. Zgorzelecka 46, 59-700 Bolesławiec.

Treść ogłoszenia

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1