Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert – Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu”

ROZSTRZYGNIĘCIE

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wykonywanie usługi dotyczącej aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu” w zakresie:

 • wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych,
 • projektu dróg wewnętrznych wraz z włączeniem do istniejącej drogi powiatowej,
 • projektu kanalizacji deszczowej wraz z komorowym systemem rozsączającym,
 • projektu oświetlenia ulicznego,
 • projektu kanału technologicznego dla sieci teletechnicznych,
 • projektu stałej organizacji ruchu,
 • branżowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich

zgodnie z obowiązującym  dla tego terenu mpzp wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę,

informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Pracownia Projektowa “PROTOR” mgr inż. Antoni Plamitzer,

ul. 700-lecia 15, Węgry

46-023 Osowiec

TREŚĆ POSTĘPOWANIA

WSSE “Invest-Park” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert (propozycji cenowej) na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu” w zakresie:

 • wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych,
 • projektu dróg wewnętrznych wraz z włączeniem do istniejącej drogi powiatowej,
 • projektu kanalizacji deszczowej wraz z komorowym systemem rozsączającym,
 • projektu oświetlenia ulicznego,
 • projektu kanału technologicznego dla sieci teletechnicznych,
 • projektu stałej organizacji ruchu,
 • branżowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich

zgodnie z obowiązującym  dla tego terenu MPZP wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

Załączniki:

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 7.06.2021 r. (do godz. 10:00) na adres mailowy Zamawiającego 

w tytule wiadomości mailowej proszę wpisać: „Oferta na zaproszenie do składania ofert dotycząca wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej w Brzegu”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji

E-mail: 

Tel.: +48 74 664 91 51

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1