Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg – Wybór zespołu inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor (DSAGS3) WSSE „INVEST-PARK” w pobliżu istniejącego przystanku osobowego na linii nr 137″

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pisemnego, nieograniczonego, jednostopniowego na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor (DSAGS3) WSSE „INVEST-PARK” w pobliżu istniejącego przystanku osobowego na linii nr 137”, informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo:

BBF Sp. z o.o.,
Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań

Wyżej wymieniony oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7407/22 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 04.08.2022 r.


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, jednostopniowym na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa bocznicy kolejowej wraz z placem przeładunkowym i przyłączem elektroenergetycznym w rejonie południowo-zachodniej części podstrefy Jawor (DSAGS3) WSSE „INVEST-PARK” w pobliżu istniejącego przystanku osobowego na linii nr 137”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

1. SWZ wraz z projektem Umowy (pdf)
2. Załączniki nr 1 – 2 i formularze do oferty nr 1 – 6 – w wersji edytowalnej do uzupełnienia (word)

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 30.06.2022 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 30.06.2022 r. DO GODZINY 12:00. Oferta na przetarg dotyczy nadzoru inwestorskiego przy budowie bocznicy w Jaworze”.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Alicja Maciejowska
Departament Inwestycji
e-mail:
tel.: +48 74 664 91 51

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1