Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o. – zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego, pełniąca funkcje opiniodawczo-doradcze, zostanie powołana na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1752).

W skład Rady wejdą przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, a także przedstawiciele rad dialogu społecznego. Spotkania rady będą odbywały się cyklicznie, nie rzadziej niż raz w roku.

Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich rad dialogu społecznego z obszaru zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną ”INVEST-PARK” Sp. z o.o, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. ws. ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1698).

Zgłoszenia kandydatów prosimy kierować na adres: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Zgoda na kandydowanie + RODO

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1