Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert na „Wykonanie przeglądów budowlanych w obiektach WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.”

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: ,,Wykonanie przeglądów budowlanych w obiektach WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o.” , informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

Usługi Budowlane M-DR Daniel Rugała;

Sandomierska 154/90;

25-324 Kielce,

NIP: 866-157-05-08

 

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7798/23 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 21.04.2023 r.

 

 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w obiektach Zamawiającego w latach 2023-2025 pięcioletnich, rocznych oraz półrocznych przeglądów budowlanych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy Prawo budowlane wraz z poświadczoną kopią powiadomienia właściwego organu o przeprowadzonej kontroli.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. Zaproszenie do składania ofert 01 Przetarg Przeglądy Budowlane 2023 02 14 Zaproszenie 1.0v
  2. Formularz oferty Przetarg Przeglądy Budowlane 2023 02 14 Załącznik Nr 3 Formularz Oferty
  3. RODO Przetarg Przeglądy Budowlane 2023 02 14 Załącznik Nr 4 RODO
  4. Informacja o Przedsiębiorstwie Przetarg Przeglądy Budowlane 2023 02 14 Załącznik Nr 2 Informacje O Przedsiebiorcy
  5. Wykaz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje Przetarg Przeglądy Budowlane 2023 02 14 Załącznik Nr 6 Wykaz Osób Posiadających Odpowiednie Kwalifikacje

Pytania i odpowiedzi dotyczące Zaproszenia do składania ofert na „Wykonanie przeglądów budowlanych w obiektach WSSE „INVEST-PARK Sp. z o.o.”

Odpowiedź Na Pytania Przetarg Na Przeglądy

 

Oferty prosimy składać w terminie do 11.04.2023 (do godziny 15:30) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki)

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Inwestycji i Rozwoju

E-mail: di@invest-park.com.pl

Tel. +48 74 664 91 66

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1