Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulacje UE o ochronie sygnalistów a nowe obowiązki przedsiębiorców

Data wydarzenia: 07/06/2022 10:00 - 12:00

Szanowni Państwo,
Kancelaria Deloitte Legal wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK zaprasza na bezpłatny cykl webinarów pn. :
Vademecum przedsiębiorcy 2022
Nowe obowiązki prawne w działalności spółek i wybrane aspekty odpowiedzialności osobistej.

W ramach cyklu odbędzie się pięć spotkań podczas których eksperci w/w Kancelarii omówią dla Państwa wybrane zagadnienia :
1) Zatory płatnicze – regulacje prawne, obowiązki formalne, aktualna praktyka kontroli UOKiK
2) Najnowsze trendy w kontrolach przeprowadzanych przez organy podatkowe oraz odpowiedzialność karna skarbowa w praktyce działania przedsiębiorstw w SSE
3) Regulacje UE o ochronie sygnalistów a nowe obowiązki przedsiębiorców – obowiązki wynikające z dyrektywy UE nałożone na Państwa Członkowskie, założenia systemu wdrażającego te regulacje w Polsce
4) Odpowiedzialność członków zarządu za rozliczenia podatkowe Spółki. Wymogi w zakresie publikacji raportu o realizowanej strategii podatkowej
5) MDR – zasady raportowania, obowiązki formalne, doświadczenia i praktyka

Zapraszamy na trzecie spotkanie w/w cyklu, pn.:
Regulacje UE o ochronie sygnalistów a nowe obowiązki przedsiębiorców
7 czerwca 2022 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia Prawa Unii („Dyrektywa”) nałożyła na państwa członkowskie nowe obowiązki, których celem ma być poprawa egzekwowania prawa i polityk Unii w określonych dziedzinach poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych norm zapewniających wysoki poziom ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE. Implementacja przepisów Dyrektywy do polskiego porządku prawnego wiązać się będzie z nałożeniem także na przedsiębiorców nowych obowiązków, zmierzających do zapewnienia funkcjonowania systemu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony osób, które takich zgłoszeń dokonują (tzw. „sygnalistów”).
Państwa członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania Dyrektywy zasadniczo do dnia 17 grudnia 2021 r. W odniesieniu zaś do podmiotów sektora prywatnego, zatrudniających od 50 do 249 pracowników, stosowne przepisy niezbędne do wypełnienia obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa przez sygnalistów powinny zostać wprowadzone w życie do 17 grudnia 2023 r. W Polsce obecnie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem ustawy implementującej Dyrektywę do naszego porządku prawnego, tj. Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego eksperci Kancelarii Deloitte Legal omówią dla Państwa najważniejsze obowiązki, jakie zostały nałożone na Państwa członkowskie przepisami Dyrektywy, a także kluczowe założenia systemu ochrony sygnalistów w Polsce, wynikające z projektowanej Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Agenda:
1. Ochrona sygnalistów – zagadnienia wstępne.
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii:
a. zakres zastosowania;
b. warunki objęcia sygnalisty ochroną;
c. zgłoszenie wewnętrzne, zgłoszenie zewnętrzne, ujawnienie publiczne;
d. środki ochrony.
3. Założenia systemu wdrażającego regulacje w zakresie ochrony sygnalistów w Polsce – projekt Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Do kogo skierowane jest webinar?:
Spotkanie skierowane jest głównie do prezesów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, a także szefów i pracowników działów finansowo – księgowych w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w ramach Polskiej Strefy Inwestycji/SSE.

Nasz ekspert:
Jakub Markiewicz
Adwokat, Managing Associate w Kancelarii Deloitte Legal

Jakub Markiewicz jest adwokatem. Pełni funkcję Managing Associate we wrocławskim biurze Kancelarii Deloitte Legal. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie, zwłaszcza w obszarze prawa gospodarczego i prawa cywilnego, z uwzględnieniem prawa umów handlowych, doradztwa w procesach reorganizacyjnych dla klientów korporacyjnych, jak i w zakresie reprezentacji podmiotów gospodarczych w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Profil na stronie www Deloitte: Jakub Markiewicz
Kontakt: jamarkiewicz@deloitteCE.com

 

REJESTRACJA

 

Brak opisu obrazka

Kategorie wydarzenia:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1