Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie na bezpłatne webinarium Strefy Eksportera pn. „Jak rozumieć i stosować reguły handlu zagranicznego” w dn. 07.09.2022 r. o godz. 10:00

Data wydarzenia: 07/09/2022 10:00 - 12:00

Brak opisu obrazkaSzanowni Państwo,

 

w ramach działań Strefy Eksportera zapraszamy na bezpłatne SZKOLENIE ONLINE w którym podpowiemy „Jak rozumieć i stosować reguły handlu zagranicznego”.

 

Webinarium organizowane jest przez WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. we wsparciu merytorycznym Ministerstwa Finansów oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w dn. 7 września 2022 r. w godzinach 10:00 – 12:00 na platformie szkoleniowej ClickMeeting.

🌍✈ Ostatnie lata obfitują w różnego rodzaju wydarzenia, które bez wątpienia można uznać za skrajne, takie które wydarzają się raz na kilkadziesiąt lat. Na początku 2020 roku pojawiła się w Europie pandemia koronawirusa, dwa lata później wybuchła wojna w Ukrainie. Mieliśmy też do czynienia z pierwszym w historii opuszczeniem Unii Europejskiej przez jednego z jej członków – Wielka Brytania opuściła formalnie Unię 31 stycznia 2020 roku, ale ze względu na okres przejściowy skutki tego wydarzenia zaczęły być w pełni odczuwalne od 2021 roku.

 

🚄🚚 Handel zagraniczny jest swego rodzaju nośnikiem szoków zewnętrznych, a więc takich, które nie mają swojego głównego źródła w danym kraju. Jest to szczególnie odczuwalne, gdy udział eksportu i importu w relacji do Produktu Krajowego Brutto (PKB) jest wysoki. Z taką sytuacją mamy do czynienia u nas w kraju: relacja eksportu i importu do PKB jest w trendzie wzrostowym, a obecne poziomy – odpowiednio 60 i 56% – należą już do tych wysokich. W tej sytuacji nie może dziwić, że wszystkie wspomniane na wstępie czynniki miały znaczący wpływ na strumienie handlu zagranicznego, zarówno na poziomie zagregowanym, jak też na poziomie poszczególnych grup towarów i kierunków geograficznych.

  

Ekspertami spotkania będą:

 

📖 Edward Madej, Naczelnik wydziału w Departamencie Ceł w Ministerstwie Finansów, który problematyką taryfy celnej i środków taryfowych zajmuje się od 1998 r. tj. od początku swojej kariery w administracji.

W latach 1998-2004 odpowiadał za przygotowanie polskiej taryfy celnej i innych regulacji taryfowych. Udział w procesie negocjacyjnym (przystąpienie Polski do Unii Europejskiej). Od 2004 Ekspert Polski – udział w pracach Grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. Ekonomicznych Aspektów Taryfy Celnej (współpraca z Komisją, państwami członkowskimi i podmiotami gospodarczymi). Od lipca 2010 do chwili obecnej zatrudniony w Ministerstwie Finansów (Departament Ceł). Delegat Polski do Komitetu Kodeksu Celnego – Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej. Ekspert ds. klasyfikacji towarów mechanicznych/różnych odpowiedzialny za współpracę w tej dziedzinie (Komisja i państwa członkowskie). Członek projektu Zespołów Ekspertów oraz delegat kilku Grup Projektowych ds. klasyfikacji towarów w ramach CN/HS. Reprezentuje Polskę również w innych Komitetach Kodeksu Celnego: sektor CN, Szefów Taryf, Koordynator prac Grupy Ekspertów Celnych Komitetu HS w ramach WCO.

 

📖 Barbara Kamińska-Szuba, Kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Wiedniu. Przez kilka lat pełni funkcję menedżera eksportu polskich firm na rynku austriackim. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w roli akredytowanego doradcy eksportowego przy Austriackiej Izbie Gospodarczej, doradzała między innymi polskim przedsiębiorstwom w zakresie sprzedaży eksportowej i internacjonalizacji. Współzałożycielka i wieloletnia Prezes organizacji PAIWG w Wiedniu, zrzeszającej polskie i austriackie firmy z różnych sektorów gospodarczych, działające na rzecz wymiany handlowej pomiędzy Polską i Austrią. Organizowała wystąpienia polskich firm na branżowych targach w Austrii. Od kilkunastu lat mieszka w Austrii. Absolwentka administrowania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz podyplomowych studiów coachingu biznesowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Studiowała także prawo gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

 

Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia:

 

📌 strategie wejścia na rynki zagraniczne,

📌 najczęstsze błędy w działalności eksportowej,

📌 minimalizowanie ryzyka w handlu zagranicznym,

📌 taryfa i środki taryfowe (budowa, cła),

📌 informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR4 (zakres informacji, posługiwanie się systemem),

📌 ustanawianie środków taryfowych, takich jak zawieszenia poboru ceł, czy kontyngenty taryfowe (aspekt prawny tych środków, cele i warunki ich wprowadzania, sposób korzystania z tego rodzaju środków).

 

Szkolenie dedykowane jest przedsiębiorcom i partnerom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i odbędzie się w formie webinarium w dn. 7 września 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00 na platformie szkoleniowej ClickMeeting. Aby wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu, należy zarejestrować się klikając w poniższe łącze:

 

REJESTRACJA

 

Kategorie wydarzenia:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1