Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tarcza Antykryzysowa

Brak opisu obrazka

 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Co to takiego?

 

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Szacowana wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy wyniesie 212 mld złotych – to blisko 10% PKB.

Szczegółowe informacje na temat Tarczy znajdują się w rządowym serwisie informacyjnym: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

WSSE stworzyło ankietę dotyczącą wykorzystania przez przedsiębiorców dostępnych form wsparcia oraz proponowanych zmian w tarczy

Tarcza Antykryzysowa – prezentacja

Tarcza opiera się na pięciu filarach::

I FILAR: Bezpieczeństwo pracowników
II FILAR: Finansowanie przedsiębiorstw
III FILAR: Ochrona zdrowia
IV FILAR: Wzmocnienie systemu finansowego
V FILAR: Program inwestycji publicznych

 

Brak opisu obrazka

 

Opis wybranych filarów:

 

I FILAR: Bezpieczeństwo pracowników

 

Dopłaty do pensji

Żeby nie dopuścić do zwolnień, złożymy się z pracodawcą na pensję do każdego zagrożonego miejsca pracy. W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy dopłacimy nawet  40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych z powodu wystąpienia koronawirusa,  może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej jednak niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie obejmie także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

To rozwiązanie dotyczy przedsiębiorstw, które:

  1. w ciągu dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. odnotują spadek obrotu nie mniej niż o 15 proc. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,
  2. w okresie jednego, dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. odnotują spadek nie mniej niż o 25 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Pomoc dla osób samozatrudnionych i pracujących na umowy zlecenia i o dzieło

Wypłacimy jednorazowe świadczenie gwarantowane z ZUS-u w wysokości do ok. 2000 zł brutto osobom samozatrudnionym i pracującym w oparciu o umowę zlecenie czy dzieło. To ok. 80 proc. minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać nawet 2,2 mln osób.

Aby osoby te miały dostęp do świadczenia, muszą udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r. Podobnie samozatrudniony musi mieć zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 roku.

Postojowe dla firm

Co, jeśli przedsiębiorca zmuszony jest skorzystać z przestoju ekonomicznego? W takiej sytuacji państwo dołoży się do pensji pracowników takiej firmy. Firmom w postoju państwo pokryje połowę wynagrodzenia minimalnego i składki ZUS.

To rozwiązanie dotyczy przedsiębiorstw, które:

  1. w ciągu dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. odnotują spadek obrotu nie mniej niż o 15 proc. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego,
  2. w okresie jednego, dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. odnotują spadek nie mniej niż o 25 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Dofinansowanie obejmie  także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Specustawa ws. koronawirusa pozwoliła wypłacać zasiłek opiekuńczy rodzicom dzieci do lat 8, którzy ze względu na zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach musieli zostać w domach ze swoimi pociechami. W przypadku, gdy ze względu na epidemię, przedłużymy przerwę w szkołach – wydłużymy okres, w czasie którego rodzice będą mogli pobierać zasiłek.

Wakacje kredytowe

Klienci indywidualni, a także przedsiębiorcy będą mogli zawiesić spłatę kredytów. Dotyczy to:

  • kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych (klienci indywidualni)
  • kredytów dla przedsiębiorców

Ułatwienia polegają m.in. na szybkim rozpatrywaniu wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa.

Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.

Wakacje od obowiązków administracyjnych

Dajemy więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowych PIT. Jeżeli ktoś nie zdąży do końca kwietnia, ma czas na złożenie deklaracji i wpłatę podatku do końca maja.

Ponadto zawieszamy i przesuwamy w czasie bieg terminów dla tych obowiązków organów administracyjnych, których niewykonanie w terminie nie rodzi negatywnych skutków dla obywateli i finansów publicznych.

Walka ze wzrostem cen

UOKiK podejmuje działania, które mają na celu ochronę konsumentów i pożyczkobiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen i opłat np. kontrole i monitoring cen.

Przesunięcie płatności za media

Chcemy zbudować mechanizm w porozumieniu z dostawcami mediów, który umożliwi odsunięcie w czasie płatności za prąd lub gaz.

 


 

II FILAR: Finansowanie przedsiębiorstw

 

Bezzwortna pożyczka dla firm, które utrzymają stałe zatrudnienie

Mikro firmy, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników, będą mogły otrzymać pożyczkę w wysokości 5 tys. złotych. Pożyczka wypłacona przez Fundusz Pracy będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zwolni swoich pracowników przez najbliższe 3 miesięce. Z tego typu pomocy może skorzystać nawet 500 tys. mikrofirm.

Odroczenie składek na ZUS i zaliczek podatkowych

Do czerwca, a więc przez trzy miesiące, przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek do ZUS, a także danin publicznych – CIT, PIT, VAT. Żeby po okresie odroczenia firmy nie borykały się z długami, zobowiązania wobec ZUS-u i fiskusa mogą być rozłożone na raty. Wakacje od składek odbędą się jednak bez opłaty prolongacyjnej.

Automatyczny kredyt obrotowy

Jeśli kredyt obrotowy zaciągnięty przez firmę dobiega końca, przedsiębiorca będzie mógł ten kredyt wznowić automatycznie. Dzięki regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego banki zdolność kredytową obliczą na podstawie danych finansowych na koniec 2019 r.

Rozszerzamy program gwarancji de minimis BGK dla MŚP

Nawet 100 tys. małych i średnich przedsiębiorstw dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln złotych. Zmiana pozwala na objęcie gwarancjami do 80 proc. kredytów. Zwiększymy o 1,1 mld zł środki Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.

Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu Polskiego Funduszu Rozwoju

Średnie i duże firmy będą miały możliwość uzyskania z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

Ubezpieczenie obrotu handlowego KUKE

Istnieje ryzyko ograniczenia limitów ubezpieczeniowych przez podmioty komercyjne. W związku z tym wdrożymy regulacje, które umożliwią zwiększone finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i zagranicą.

Dopłaty BGK do odsetek kredytów

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dopłaty do odsetek do kredytów z BGK. Na ten cel może zostać przeznaczonych 500 mln zł.

Podatnicy będą mogli wstecznie rozliczyć straty podatkowe w PIT i CIT

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

Korzystne zmiany dotyczące CIT

Firmy, które są podatnikami CIT będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca.

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych i matrycy VAT

Odraczamy do 1 lipca 2020 r. obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców, a do 13 lipca 2020 r. zgłaszania informacji oraz zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego. Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 r.

Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT

Dajemy więcej czasu na złożenie deklaracji podatkowych PIT. Jeżeli ktoś nie zdąży do końca kwietnia, ma czas na złożenie deklaracji i wpłatę podatku do końca maja.

Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie obecnych umów leasingowych. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla firm transportowych, które przez pandemię mają problemy finansowe. Oprócz tego – przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych. Polegają na odsunięciu płatności rat leasingowych.

Odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Wprowadzamy czasowy obowiązek wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych okresie zagrożenia epidemicznego, a także odstępujemy od stosowania kar.
Wprowadzamy także prawną procedurę służącą zwalnianiu z naliczania kar umownych za opóźnienia związane z epidemią. Nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Program „Polityka nowej szansy” dla MŚP

W sytuacji kryzysu duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Dlatego też realizacja programu „Polityka nowej szansy” będzie polegać na pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących przez proces restrukturyzacji. Celem tego programu jest ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1