Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybór oferenta – dzierżawa nieruchomości w miejscowości Jawor przy ul. Cukrowniczej (Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3-Jawor).

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Podstrefie DSAG S3-Jawor (Miejscowość Jawor), WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż została wybrana oferta złożona przez:

p. Zbigniewa Bujaka

Podsumowanie otrzymanej punktacji, znajduje się w załączniku poniżej:

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem telefonu: +48 74 664 91 66.

***

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert dotyczących wydzierżawienia gruntów położonych w miejscowości Jawor przy ul. Cukrowniczej (Podstrefa Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3-Jawor) na okres do 30 września 2019 roku.

UWAGI:
Zwracamy się o zapoznanie z pełną treścią „zaproszenia do składania ofert”, które znajduje się w załączniku poniżej. Przedmiotowe tereny są przeznaczone i przygotowane pod przyszłą inwestycję. W związku z powyższym wydzierżawienie przedmiotowego terenu wiąże się z akceptacją przez dzierżawcę szczegółowej specyfikacji dotyczącej sposobu uprawy rolniczej [akceptowalna jest jedynie uprawa uproszczona powierzchniowa (bezorkowa) – do 20 cm. – poniżej warstwy 20 cm znajduje się utwardzona warstwa podłoża]. W przypadku uszkodzenia utwardzonej warstwy płyty, Dzierżawca oświadcza, że pokryje wszelkie koszty prac naprawczych i nie będzie wnosił do Wydzierżawiającego żadnych roszczeń z tytułu wysokości naliczonych kosztów.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:
1. Zaproszenie do składania ofert
2. Formularz oferty (PDF)
3. Formularz oferty (wersja edytowalna)

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 04.10.2018 r. (do godz. 11:00) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki).

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Departament Inwestycji
Patryk Muszyński
Tel.: +48 74 664 91 66
Kom.: 690-802-201

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1