Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – OCHRONA FIZYCZNA I TECHNICZNA OSÓB I MIENIA, USŁUGI PORZĄDKOWE ORAZ UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania, dotyczącego wyboru wykonawcy usług  ochrony fizycznej i technicznej osób i mienia, usług porządkowych oraz utrzymania terenów zielonych informujemy, że wpłynęły dwie oferty od:

a)Konsorcjum firm Markoni Sp. z o. o. oraz PHUP Marconi Sp. z o. o., z siedzibą w Świdnicy, ul. Wrocławska 50,

b)Przedsiębiorstwo Usługowe „Jarexs” Sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy, ul. Okólna .

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Markoni Sp. z o. o. oraz PHUP Marconi Sp. z o. o., z siedzibą w Świdnicy, ul. Wrocławska 50.

W dniu 21 stycznia 2020 r. Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Departamentu Inwestycji w sprawie akceptacji wyniku postępowania, wyraził zgodę na zawarcie umowy z Konsorcjum firm Markoni Sp. z o. o. oraz PHUP Marconi Sp. z o. o., z siedzibą w Świdnicy, ul. Wrocławska 50.

 

Treść postępowania:

WSSE „INVEST-PARK” SP z o.o. zaprasza do składania ofert na ochronę fizyczną i techniczną osób i mienia, usługi porządkowe oraz utrzymanie terenów zielonych według poniższej specyfikacji.

załączniki:

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 15.01.2020 r. (piętnastego stycznia 2020 r.) włącznie – fizycznie w siedzibie Spółki w godzinach pracy spółki (do 15.30), lub przesłać na adres e-mailowy:  . Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

Kontakt:
Krzysztof Czarnecki
Departament Inwestycji
e-mail: 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1