Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG – PROJEKT I BUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA WE WRZEŚNI

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż treść komunikatu: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że dnia 20.04.2020 r. komisja przetargowa, w związku z brakiem ofert, unieważniła przetarg.” powinna brzmieć: „Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że dnia 20.04.2020 r. komisja przetargowa, w związku z brakiem ofert, stwierdziła zakończenie przetargu bez wyłonienia wykonawcy.”

 

 


Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zadania pn. Budowa systemu odwodnienia o łącznej powierzchni ok. 20 ha położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała, zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” Podstrefa Września w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

1. SIWZ Wraz Ze Wzorem Umowy

2. Załącznik Nr 1 Do SIWZ Koncepcja

3. Załącznik Nr 1 Do SIWZ Schemat

4. Formularze 1 7 I Zał. 2.1 I 2.2 Września Odwodnienie

5. Zał. 2.3 Formularz Ofertowy

6. Informacja RODO Przetarg

7. Wstępny Projekt Podziału

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 20.04.2020 r. (do godz. 10:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 20.04.2020 r. DO GODZINY 12:00. Oferta na przetarg dotyczący budowy systemu odwodnienia terenu położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała.”

Pytania i odpowiedzi:

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Alicja Maciejowska
Departament Inwestycji
E-mail: 
Tel. kom.: 605 909 194
Tel.: +48 74 664 91 51

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1