Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg – droga wewnętrzna wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą (Bolesławiec)

Rozstrzygnięcie:

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że dnia 20.11.2020 r. komisja przetargowa, w związku z brakiem ofert, stwierdziła zakończenie przetargu bez wyłonienia wykonawcy.

Treść postępowania:

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zadania pn. Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy Bolesławiec.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 1. SIWZ wraz ze wzorem Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) (pdf)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz danych robót budowlanych
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Doświadczenie kierownika budowy
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz kadry kierowniczej
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Oferenta o braku udziału w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ – Informacja o pracach powierzonych do wykonania podwykonawcom
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie RODO
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy (pdf)

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 20.11.2020 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 20.11.2020 r. DO GODZINY 11:30. Oferta na przetarg dotyczący budowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec).”

Pytania i odpowiedzi:

 1. Pytania i odpowiedzi 1

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Magdalena Cendrowicz
Departament Inwestycji
E-mail:
Tel. kom.: 605 909 696
Tel.: +48 74 664 91 51

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

Godziny otwarcia

 • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1