Kontrast:
Rozmiar czcionki:
A A+ A++
Odstępy:
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + 1 - Wybór Menu
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg pisemny nieograniczony na wybór wykonawcy usług ochrony mienia, utrzymania czystości i utrzymania zieleni w obiektach spółki

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na usługi ochrony mienia, utrzymania czystości i utrzymania zieleni w obiektach WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  „INVEST-PARK” sp. z o.o.  informuje, iż została wybrana oferta złożona przez:

Ekotrade Sp. z o.o.,
ul. Melomanów 4,
00-712 Warszawa

Na tym postępowanie zakończono.


 

Treść postępowania:

W dniu 11.01.2021 r. o godz. 9.00 komisja przetargowa w składzie: Krzysztof Orłowski, Ireneusz Szcześniak, Krzysztof Czarnecki, dokonała otwarcia ofert, złożonych w przetargu nieograniczonym na udzielenia zamówienia na usługi ochrony mienia, utrzymania czystości i utrzymania zieleni w obiektach WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o.

W terminie, określonym w punkcie 8.3.1) SIWP, wpłynęły cztery oferty, od:

  1. Markoni Sp. z o. o., ul. Wrocławska 50, 58-100 Świdnica – wartość oferty: 351.182,64 zł.
  2. Przedstawicielstwo Ekotrade Sp. z o. o., ul. Kleczkowska 43, 50-227 Wrocław – wartość oferty: 327.550,00 zł.
  3. PU „Jarexs” Sp. z o. o., ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica – wartość oferty: 419.564,78 zł.
  4. PU Vicotel Sp. z o. o., ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych – wartość oferty: 378.240,00 zł.

Przy otwarciu ofert obecni byli przedstawiciele oferentów: Markoni Sp. z o. o., Jarexs Sp. z o. o. oraz Ekotrade Sp. z o. o.

Członkowie komisji przetargowej złożyli pisemne oświadczenia, wymagane przepisami art. 57 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych. Następnie komisja przystąpiła do sprawdzania poprawności ofert.

 


Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług z zakresu ochrony mienia, sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, oraz utrzymania zieleni na terenach obiektów Zamawiającego, w okresie 1.02.2021 – 31.07.2021. Pełna treść zamówienia, Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu, wzór umowy oraz niezbędne formularze zgód i oferty znajdują się w załączniku.

Załączniki:

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 8.01.2021 r. (do godz. 15.30) (o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki). Sposób składania ofert opisany jest w treści przedmiotu zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

Szczegółowe informacje:

Biuro Zarządzania Mieniem
Krzysztof Czarnecki
Tel.: 74 664-91-65
e-mail: k.czarnecki@invest-park.com.pl

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
Tel. 74 664 91 64
Strona www: invest-park.com.pl

Godziny otwarcia

  • pn. - pt. 08:00 - 16:00
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1